De dokter spreken

Indien u een vraag hebt of een dringende afspraak wenst, belt u best op dinsdag, woensdag of donderdag naar het secretariaat van de praktijk. Op deze dagen kan u ook voorschriften of attesten in de praktijk komen ophalen.